Предимства

Следете резултатите

Резултати в реално време

Следете резултатите от вашите кампании в реално време.

Информация за устройство и локация

Вижте от къде и на какви устройства вашите абонати отварят съобщенията ви.

Резултати за отварянe

Вижте каква част и кои от абонатите ви са прегледали имейла.

Карта на кликванията

Вижте как аудиторията ви взаимодейства с вашия бюлетин.

Резултати за кликванe на линковете

Вижте каква част и кои от абонатите ви са кликнали върху линковете в имейла.